Begrippenverduidelijking

Deze begrippenlijst wil een klare taal aanbieden en gangbare termen eenduidig omschrijven.