Annulatie inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen

07 februari 2018

Op dinsdag 27 februari 2018 stond een inforonde gepland. Zoals op voorhand meegedeeld, zou die alleen maar doorgaan indien op dat moment voldoende relevante info te delen viel. Dit is momenteel niet het geval. De inforonde wordt dan ook geannuleerd.