Lerenden

  • 07 februari 2018

    In regio West-Vlaanderen zijn er drie brede ondersteuningsnetwerken. Elk aangestuurd vanuit een beheerscomité en samengesteld uit 4 partijen: gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB en PBD.

    Type 4, 6 en 7 vormt een  apart netwerk vanuit Dominiek Savio Gits en Spermalie Brugge.